Brudkrona

Brudkronan instiftades den 6 juli 1956 på Svaneholms slott på Georg Sylvans 85 års dag till minne av hans gärning för sammanhållningen inom släkten och bevarandet av dess minnen och traditioner.

Kronan är tillverkad på Atelier Borgila, Stockholm och komponerad av Lars Fleming.

Kronan är full av symbolik. Sex av sju tinnar representerar släktgrenarna, den sjunde representerar det sanna, det rätta, det goda och sköna. Under tinnarna återges två votivspråk: "Från släktled till släktled" och "Åt kärleken".

Guldet i kronan är skänkt av följande släkt medlemmar:

 • Anna Sylvan
 • Tesse och Anna-Lisa Sylwan
 • Vivi Sylwan
 • Bengt och Sonja Sylwan
 • Gertrud Wiklund, född Sylwan
 • Carla Sylwan
 • Görild Rödén
 • Wanja Olsson, född Sylvan
 • Hans och Anna-Lisa Sylvan
 • Märta Sylvan
 • Carin Weide, född Sylvan

Brudkronan får användas på alla bröllop, om brud eller brudgum tillhört eller i 1:sta eller 2:dra led härstammar från släkten Fosie-Sylvan. I vår tid är det kanske ovanligt att en brud bär en brudkrona på huvudet. I stället kan man använda den som en vacker och exclusiv dekoration under bröllopet.  

Brudkronan bars första gången i Jönköping den 30 november 1957 vid vigseln mellan Marie Charlotte Åkesdotter Sylwan och Ivar Nordenfelt.

Kontaktperson är
Peter Lindell
Lilla Erstagatan 6
116 28  Stockholm
08-541 381 14 / 0708 49 66 59  
Email: peter.lindell@riteventures.com