Historik

Släktens ursprung

Släktens ursprung finns att söka i Tustrup, Nöragers socken på Jylland i Danmark. Det är här som Niels Pederssön Skoff föds omkring år 1590, släktens stamfader. Om denna den första generationen är inte mycket känt. Troligen flyttar familjen till Skåne omkring 1627 – 1628 under de då rådande krigsoroligheterna. Att man flyttar just till Skåne har att göra med en man, nämligen Falk Lykke, stor jordägare i Skåne och Danmark på sin tid. Han tar nämligen över driften av gårdarna Bollerup och Gjärsnäs i Skåne och behöver då dugligt och lojalt folk. I stället för att anställa nytt tar han helt enkelt med sig tidigare underlydande och gårdsfolk från sin danska gård Skovgaard.

I ett skötebrev daterat den 1 december 1651 återfinner vi familjen på gården Glemminge – Tågarp nr 1, i Ullstorp, Ingelstad härad. Om Niels Pederssöns gifte vet vi inget. Dock vet vi att han hade följande barn:

 • Hanna Nilesdotter född ca 1617 gm Olof Haagensen
 • Peder Nielsen Thustrup född ca 1620 – 1679 gm Ingeborg Andersdotter Munk
 • Christen Nielsen Thustrup 1622 – 1706 gm Agnete Hansdotter Ancher 1632 – 1707
 • Kerstin Nielsdotter född 1627 gm Moens Erichssen Skytt
Christopher Sylvan 1784 – 1860 (stamfar för släktgrenarna I – III)

Den andra generationen

Christen Nielsen Thustrup föddes i juli 1622. Om hans barn- och ungdomsår är inget känt. Vi möter honom först som en mogen man år 1650 i samband med att han blir vald till tingsfogde (häradsdomare) i Ingelstad. En tjänst som han övertog från sin bror Peder. På våren 1683 avgår han från tjänsten som tingsfogde. Han hade då i nära 33 år förvaltat detta domarämbete. År 1654 ingår Christen äktenskap med Agnete Hansdotter Ancher, dotter till kyrkoherden Hans Povelsson Ancher 1603 – 1655 och hans hustru Else Olesdatter. Tillsammans får de barnen:

 • Kristian Ancher ca 1654 – 1743
 • Nils Christensson Sijlvan 1655 – 1726 gm Britha Plantin 1678 – 1757
 • Bengta Christenssdotter 1668 – 1736 gm Isak Holm 1661 – 1737 ( se Ystad Sylvan )
 • Hans Christensson Ancher ca 1670 – ca 1750 gm Inger Hansdotter Krarup
 • Jörgen Ancher 1673 – 1734 gm Elisabeth Barohn 1682 – 1765

Tredje generationen

Nils Christensson Sijlvan föddes den 24 november 1655 i Löderup. Efter skolgång i Malmö blev Nils år 1682 student i Lund och började studera teologi. Det är under sin vistelse i Lund som han antar släktnamnet Sijlvan efter latinets silva som betyder skog (jämför farfaderns namn Skoff). 1694 promoverades han till Phil.magister och prästvigdes den 7 februari 1696. Då rektorsbefattningen i Helsingborg blev ledig i oktober 1697 sökte han tjänsten och fick den. Året därpå erhöll han tjänsten som kyrkoherde i Barsebäck och Hofterups pastorat.

Den 5 juli 1698 ingick Nils äktenskap med Margareta Fröllingshusen. Tyvärr dog hon redan 1712 i kolera. År 1714 gifter Nils om sig med Brita Plantin 1678 – 1757, dotter till kontraktsprosten Nicolaus Olai Plantin och Christina Steuchius. De får sönerna:

Carl Gustaf Sylvan 1716 – 1717
Christian Sylvan 1718 – 1761

Fjärde generationen

Christians far dog när Christian endast var åtta år gammal. Modern Brita gifte sedermera om sig med kyrkoherde Olof Örnberg och det var i dennes hem som Christian växte upp. 1733 började Christian sina studier i Lund. Han följde sina fäder och studerade teologi. År 1751 gifter sig Christian med Catharina Liboria Hegardt 1723 – 1804, dotter till Josias Hegardt och Maria Catharina Lang. De fick barnen:

 • Nils Sylvan 1751 – 1824
 • Josias Sylvan 1756 – 1756
 • Britha Christina Sylvan 1757 – 1758
 • Anna Margareta Sylvan 1759 – 1822

Femte generationen

Från Nils Sylvan stammar alla nu levande Sylvanare tillhörande den sk Fosie – grenen. Hans uppfostran förlades till prästgården i Håslöf, han blev student 1769 och prästvigdes 1774. År 1781 ingick han äktenskap med Helena Sofia Grafström 1753 – 1820, dotter till kronolänsmannen Christopher Grafström och Anna Sophia Brandt. Länge försökte Nils få ett bra pastorat men de han fick var synnerligt dåliga. 1801 får han S.t Ibbs pastorat på Hven även detta ett mycket dåligt pastorat. Hans gode vän, Esaias Tegnér vädjade t o m till landets drottning genom en dikt som lästes upp för henne vid ett besök på ön. Tillslut lyckas han år 1809 få Fosie pastorat som var bättre avlönat. Nils och Helena får barnen:

 • Christian Peter Sylvan 1781 – 1820 
 • Anna Catharina Sylvan 1783 – 1867
 • Christopher Sylvan 1784 – 1860(stamfar för släktgrenarna I – III )
 • Gustava Sylvan 1787 – 1790
 • Petronella Lovisa Sylvan 1789 – 1839
 • Cornelia Helena Sylvan 1791 – 1859
 • Sigbrandt Herman Sylvan 1794 – 1838 (stamfar för släktgrenarna IV-v), på bilden till höger
Ovan Sigbrandt Herman Sylvan