Ring

Ringen instiftades på Eilif Sylwans 80-årsdag, 25 maj 1964.

Sigillet
Sigillets nuvarande utformning bygger på tre äldre sigill, vilka använts av tidigare
medlemmar av släkten, både i Fosie- och Ystadgrenen, nämligen:

Christen Nielsön     1622-1706 (Fosie)
Nils Siljvan              1665-1726 (Fosie)
Isak Sylvan             1733-1783 (Ystad)

Den inre skölden är en normandisk sköld med parallella sidor och grunt rundad botten. Den yttre ramen är åttkantig, med sidorna i 2 mm-7 mm- 9 mm. Inom skölden visas en strand-sluttning med skog (tre träd) och vågor där en råbock tar ett språng. Under står årtalet 1651. Skogen återfinns i såväl Nils som Isaks sigill och knyter an till namnet Sylvan (silva= skog på latin). Råbockens språng symboliserar flytten från Jylland, Dyrlandet, till Skåne. Året 1651 anknyter till det dokument från just detta år, som ger Christen Nilsöen gården Glemminge-Tågarp nr 1 som livstidsdonation, d v s att han åtnjöt frihet från kronoskatt på densamma.

Gravering av ring
Hos hovjuvelerare Carl Hoff kan du beställa både ring och gravyr. 
Sporrong har matrisen till ringen och du beställer en komplett ring direkt från företaget.

Vill du hellre låta gravera på egen ring går det bra, t ex hos
Michiko Gravyr, Stockholm. Hon graverar antingen för hand eller med laser.
 

För mer information kontakta
Inja-Bodil Sylvan, 08-756 26 23
Epost: inja.bodil.sylvan@gmail.com